Absorbents

 • Gyssagly döküji toplum

  Gyssagly döküji toplum

  Awariýa ýüze çykan halatynda syzmak toplumy iň gowy jedeliňizdir.Gyssagly ýagdaýda ulanmak aňsat.

  Partshli bölekler ýa-da mukdarlar talaplaryňyza görä sargyt edilip bilner.

  Tank ýük awtoulaglary, ýangyç guýulýan stansiýalar, ussahanalar, ammarlar we ş.m. ýaly syzyp bilýän islendik ýer üçin amatly.

 • Univershliumumy siňdirijiler

  Univershliumumy siňdirijiler

  Univershliumumy siňdirijiler ýag we umumy himiki maddalar ýaly köp mukdarda suwuklygy siňdirip biler.

  Daşky gurşawy goramak üçin amatly we adsorbent önümleriniň esasy çig malydyr.

  Onuň ajaýyp sorbent häsiýetleri, enjamlary abatlamak, abatlamak we iş gurşawyndaky islendik suwuklygy siňdirip biler.

 • Himiki sorujylar pad

  Himiki sorujylar pad

  Himiki sorujylar dürli himiki suwuklyklary we poslaýjy suwuklyklary siňdirip biler, himiki dökülmeleri netijeli we çalt gözegçilikde saklap, arassalap biler, himiki dökülmeler sebäpli dörän zyýany azaldyp biler, işçileriň howply maddalara täsirini azaldyp biler we şahsy howpsuzlygy üpjün edip biler.

 • Nebit siňdirijileri

  Nebit siňdirijileri

  Gysga düşündiriş: Nebit sorujylar lipofil mikro süýümden dokalýar.Bu material suwdan goraýjy we lipofilite eýe bolup, suwuň üstündäki ýag dökülmesini aýyrmaga gowy täsir edýär.Ajaýyp süýüm bilen birleşip, köp sanly deşik emele getirýär we himiki serişdeleri öz içine almaýan ýokary hilli nebit hapalaýyş önümine öwrülýär, ikinji derejeli hapalanmagyna sebäp bolmaz we nebitiň hapalanmagyny, organiki erginleri, uglewodorodlary, ösümlik ýaglaryny we beýleki zatlary çalt siňdirip biler. suwuklyklar.Nebit ab ...