Gara poliester tozansyz mata

  • Gara otag süpürgiç

    Gara otag süpürgiç

    BTPURIFYgara arassalaýjy süpürgiçler ýokary trikota filament poliester ýüplügi bilen goşa trikota indan ýasalýar,ýumşak we näzik,ultra pes bölejik we süýüm öndürmek.Süpürgiçler aşa arassa we gaty sorujy, kritiki ýüzleri süpürmek üçin ideal edýär.Softumşak dokumasy duýgur ýüzleri çyzmaz.Lazer bilen möhürlenen gyralar, möhüm şertlerde hapalanma gözegçiligini üpjün edýär.