Gök

  • Yapyşan matalar

    Yapyşan matalar

    Yapyşan pol ýelimi diýlip hem atlandyrylýan ýelmeşen mat, iň täze tehnologiýany we ýelmeýän düşegiň her gatlagynyň tutuş ýüzüni birmeňzeş ýelmemäge mümkinçilik berýän ekologiýa taýdan arassa basyşa duýgur suw ýelimi bilen ulandy.Ueelim ýok, ys ýok, zäherlenme ýok.