gaplamak üçin sumka

  • Öý enjamlaryny gaplamak üçin sumka

    Öý enjamlaryny gaplamak üçin sumka

    Tozsyz ýörite kagyzymyz, işleýän kagyzy güýçlendirmek maksadyna ýetmek üçin belli bir usul bilen kagyz bilen birleşmek üçin güýçlendiriji materiallary ulanýar.Örän ýokary ýyrtyk garşylygy, dartyş güýji we ýokary siňdirişi bar.Ultra pes lint.