Korporatiw medeniýet

lisdd

kompaniýa medeniýeti:Kompaniýa daşky gurşawy goramagy maksat edinýär we eartheri goramak çärelerine işjeň gatnaşýar!Dürli haýyr-sahawat işlerine gatnaşyň!

Korporatiw görüş:Kompaniýanyň geljekdäki ösüşine esaslanyp, daşky gurşawy goramak önümlerinde dünýäde öňdebaryjy bolmak!

Korporatiw wezipe:adam ömrüniň hilini ýokarlandyrmak üçin tehnologiýa we innowasiýa bilen bazarda öňdebaryjy ekologiýa taýdan arassa önümleri ösdürmek!

Korporatiw gymmatlyklar:Ilki bilen müşderi, hil ilki bilen adamlar öz zehinlerinden, agzybirliginden iň oňat peýdalanýarlar we innowasiýa, öňdebaryjy we innowasiýa üçin göreşýärler.

Kärhananyň maksady:ýyllyk önüm bahasy üç ýylyň içinde 50 milliondan geçýär.

lsidf
peixiun
sdfg
guanai