• PAP kagyz sumkasy (ekologiýa taýdan arassa - bambuk süýümi bilen öndürilýär)

  PAP kagyz sumkasy (ekologiýa taýdan arassa - bambuk süýümi bilen öndürilýär)

  Model: PAP-BF50
  Material düzümi: bambuk süýümi
  Galyňlygy: 0.2MM - 0.4MM
  Reňk: ak (nagyş islege bagly)
  Giňligi: 10CM - 200CM (sazlap bolýar)
  Agramy: 50g-110g, adaty agram (50g)

 • PAP kagyz sumkasy (Super Soft)

  PAP kagyz sumkasy (Super Soft)

  ÖNÜM ADY: PAP kagyz sumkasy (Super Soft)

  MATERIAL: 100% viskoz

  MODEL: PAP-50WFB

 • PAP kagyz sumkasy (Güýçli dartyş)

  PAP kagyz sumkasy (Güýçli dartyş)

  ÖNÜM ADY: PAP kagyz sumkasy (Güýçli dartyş)

  MATERIAL: Aga pulpa + ösümlik süýümi

  MODEL: PAP-50

 • PAP kagyz sumkasy (Arassa agaç pulpa çig mal)

  PAP kagyz sumkasy (Arassa agaç pulpa çig mal)

  ÖNÜMLERINIAME ADY: PAP kagyz sumkasy (arassa agaç pulpa çig mal)

  MATERIAL: Agaç pulpa

  MODEL: PAP-60

 • PAP kagyz sumkasy (atylylyk möhürlemäge ukyply)

  PAP kagyz sumkasy (atylylyk möhürlemäge ukyply)

  ÖNÜMLERINIAME ADY: PAP kagyz sumkasy (atylylyk möhürlemäge ukyply)

  MATERIAL: Agaç pulpa + örtük (poliolefin dispersiýasy)

  MODEL: PAP-70

 • Agaç pulpa poliester SMT galam süpürgiç rulony

  Agaç pulpa poliester SMT galam süpürgiç rulony

  SMT galam süpürgiç rulony çig mal hökmünde tebigy agaç süýümini we poliester süýümini ulanýar we pyrlanmak usuly bilen gaýtadan işlenýär we özboluşly agaç pulpasy / poliester goşa gatlak gurluşyny emele getirýär.Elektron senagatynda zynjyr tagtalaryny SMT çap etmek üçin ýörite süpüriji kagyz, artykmaç lehim pastasyny netijeli aýyryp biler wegyzyl ýelim çaphananyň polat toruna we zynjyr tagtalaryna ýapyşdy we zynjyr tagtalaryny tegmilsiz saklaýar, şeýlelik bilen ret etmegiň derejesini peseldýär we önümçiligiň netijeliligini we önümiň hilini netijeli ýokarlandyrýar.

 • 0609 gök halta Arassalaýjy süpürgiç

  0609 gök halta Arassalaýjy süpürgiç

  0609 linsiz kagyz 55% sellýuloza (agaç pulpa) we 45% poliester süýümi (dokalan däl) garyndydyr.Bu kompozisiýa ýokary suwuklygyň siňdirilmeginiň we pes lint zyňylmagynyň täsirini getirýär.Takyk komponentleri we gurallary süpürmek we tozansyz otaglarda suwuklygyň dökülmegine gözegçilik etmek üçin amatly iki taraplaýyn ýokary dartyş güýji bar.

 • Sygyr süpürgiçleri

  Sygyr süpürgiçleri

  Sygyr süýdüni süpürmek, tygşytly, arassa, hil taýdan durnukly we güýçli siňdiriş aýratynlyklaryna eýe, obýektleriň üstüne zeper ýetmeýän we lint ýok uzyn süýümli agaç süýüminden ýasalýar.Adaty süpürgiç mata bilen deňeşdirilende, süýt sygyrlary üçin süpürýän kagyz bir gezek ulanylýar, bu bakteriýalaryň täzelenmeginiň öňüni alýar we arassa we arassa.

 • Jumbo roll perforasiýa eredilen süpürgiçler

  Jumbo roll perforasiýa eredilen süpürgiçler

  “Meltblown Polipropilen” ýokary tehnologiýaly materialdan ýasalan bu ýag tegmillerini, suwy we dürli erginleri süpürmek üçin ulanylyp bilner.Süpürenden soň lint goýmaň;Arassa suwda ýuwup, gaýtadan ulanyp bolýar.Material berk we çygly güýje eýe;Solvent bilen ulanyp bolýar;

 • Yapyşan matalar

  Yapyşan matalar

  Yapyşan pol ýelimi diýlip hem atlandyrylýan ýelmeşen mat, iň täze tehnologiýany we ýelmeýän düşegiň her gatlagynyň tutuş ýüzüni birmeňzeş ýelmemäge mümkinçilik berýän ekologiýa taýdan arassa basyşa duýgur suw ýelimi bilen ulandy.Ueelim ýok, ys ýok, zäherlenme ýok.

 • 0609 ýaşyl halta Arassa otag süpürgiç

  0609 ýaşyl halta Arassa otag süpürgiç

  0609 linsiz kagyz 55% sellýuloza (agaç pulpa) we 45% poliester süýümi (dokalan däl) garyndydyr.Bu kompozisiýa ýokary suwuklygyň siňdirilmeginiň we pes lint zyňylmagynyň täsirini getirýär.Takyk komponentleri we gurallary süpürmek we tozansyz otaglarda suwuklygyň dökülmegine gözegçilik etmek üçin amatly iki taraplaýyn ýokary dartyş güýji bar.

 • Lenta süpürgiç

  Lenta süpürgiç

  Dokalan lenta rulony arassalaýjy

  1.Sellýuloza / poliesteriň goşa gurluşyna emele gelýän sellýuloza we poliesteriň çig malyny ulanyp, bu önümde hapalanmaýan özboluşly tehnologiýa alyndy.

  2. Kagyz rulony ulanmakda ýumşak, güýçli we tozansyz, şeýle hem güýçli siňdiriş ukyby sebäpli hapa, ýaglary, erginleri we beýleki suwuklyklary aňsatlyk bilen siňdirip biler, bu bolsa başga bir tarapdan netijeliligimizi ýokarlandyrýar.

123456Indiki>>> Sahypa 1/6