DÖB arassalaýjy

  • DÖB arassalaýjy

    DÖB arassalaýjy

    DÖB süpürgiçlerimiz antistatiki poliesterden we uglerod ýadrosy neýlon materiallaryndan üýtgeşik, işlemeýän trikota construction gurluşygynda öndürilýär.Bölejikleri öndürmek we çykarylýan himiki maddalar gaty pes, saýlanan arassalaýjylar optimal arassalyk we material arassalygy üçin 100 / ISO 5 synp otaglarynda ýörite işlenýär we gaplanýar.

  • Anti-statik lint mugt eşik

    Anti-statik lint mugt eşik

    Anti-statik arassalaýyş süpürgiçleri gaty pes we himiki çykarylýan maddalarda az.Bu mata ýokary hilli gyzyl poliester süýümlerinden we işlemeýän trikota construction gurluşygynyň dowamynda yzygiderli süzülýän uglerod ýadrosy neýlon süýümlerinden durýar.Bu süpürgiçler, esasanam arassa otaglarda ulanmak üçin iň häzirki zaman enjamlarynda örülendir.Bu mata, ýuwmak, kesmek we ýörite eýeçilik arassalaýyş amallaryny öz içine alýan köp sanly ýörite prosessiň kömegi bilen öndürilýär.DÖB-iň öndürijiligi esasy üns berilýän ýerde ulanmak üçin amatly.