Mikrofiber arassalaýjy

 • Mikrofiber arassalaýjy

  Mikrofiber arassalaýjy

  Mikrofiber arassalaýjy

  Tozsyz mikro süýümli mata 100% doly üznüksiz mikro süýüm bilen örülendir, süpürilýän matanyň dört tarapy lazer ýa-da ultrases sesli möhürlenen tehnologiýa ulanylýar, süýümiň gaçmagynyň we mikro tozan öndürmeginiň öňüni alýar.

 • Mikrofiber arassalaýjy otag

  Mikrofiber arassalaýjy otag

  Köp gidrofil toparlary bolan neýlon süýüminiň molekulýar gurluşynda 70% poliester + 30% poliamidden ybarat mikrofiber lint erkin süpürgiçler, süpürgiçleriň has gowy adsorbsiýasy bolar ýaly.Ajaýyp süýümiň nepisligi, adatça poliester ýüpekden ýigrimi bir bolup, arassalanmak üçin has uly aragatnaşyk meýdanyna eýe bolmaga mümkinçilik berýär we üstüni has arassalap bilýär.Mundan başga-da, mikrofiber matanyň galyndylary has gowy aýyrmak üçin kiçijik bölejikleri duzap bilýän has köp mikropor bar.