kükürtsiz kagyz

  • Kükürtsiz kagyz

    Kükürtsiz kagyz

    Kükürtsiz kagyz, howadaky kümüş bilen kükürdiň arasyndaky himiki reaksiýanyň öňüni almak üçin, elektron tagtasynyň öndürijilerinde PCB kümüşlemek prosesinde ulanylýan ýörite gaplama kagyzy.Onuň wezipesi, elektroplatirleýji önümlerdäki kümüş bilen howadaky kükürdiň arasyndaky himiki reaksiýadan gaça durmak, önümler sary öwrüler we oňaýsyz täsir eder.Önüm gutaransoň, önümi gysga wagtda gaplamak üçin kükürtsiz kagyzy ulanyň we önüme degeniňizde kükürtsiz ellik geýiň we elektrik bilen örtülen ýere degmäň.