mumdan örtük

  • Ak mumdan örtük

    Ak mumdan örtük

    Ak iýmit derejesi iki taraplaýyn ýa-da bir taraply mumdan ýasalan örtük , ýelmeşme garşy we ş.m. omöriteleşdirilen ululyk we gaplama Senagat ulanylyşy: iýmit Ulanylyşy: burger, fransuz gowurmasy, skones, rulon we ýagly ýagdaýda saklamak isleýän beýleki tagamlaryňyz ýaly ýagly iýmitlere laýyk gelýär.Örtük: Örtük örtük materialy: mumy örtük ýüzügi ...
  • iýmit gaplamak üçin çap edilen mum kagyzy

    iýmit gaplamak üçin çap edilen mum kagyzy

    Iýmit gaplamak üçin çap edilen mum kagyzy Iýmit gaplamak üçin çap edilen mum kagyzymyz, suw geçirmeýän, ýag geçirmeýän we çyglylyga garşy ajaýyp aýratynlyklara eýe bolan iki taraplaýyn iýmit mumy örtügine eýedir.60 gradusdan pes mikrotolkunly peçde ulanylyp bilner.Önümçilik prosesi halkara ülňülerine doly laýyk gelýär.Müşderiniň talaplaryna laýyklykda 1 ~ 6 görnüşli çap reňkini berip biler.Ajaýyp hili sebäpli miweleri, gök önümleri, süýjüleri we ş.m. gaplamak üçin giňden ulanylýar ...