Arassa otaglar

 • Arassa otag poliester we köpük kellesi

  Arassa otag poliester we köpük kellesi

  Arassa otag Swab, silikon, amid ýa-da organiki hapalanmalardan azat iki gatly poliester matadan gurlupdyr.
  phalat efirleri.
  Mata tutawaç bilen termiki taýdan baglanyşdyrylýar, şeýlelik bilen hapalaýjy ýelim ýa-da örtükleriň ulanylmagyny aradan aýyrýar.

 • Senagat pagta süýümleri

  Senagat pagta süýümleri

  Arassalaýjy pagta süpürgiçleri, tozansyz pagta süýümleri, filament pagtadan ýasalan arassa pagta süýümleri, dürli pudaklarda takyk önümleri süpürmek we arassalamak üçin ulanylýar.Hapalaýjylary ýok edip, önümçilik prosesiniň aýratyn gurşawynda arassa saklap biler (mata süpürip bolmaz).Süpürenden soň az himiki galyndy.