Tozsyz depder

  • Arassa otag depderçesi

    Arassa otag depderçesi

    Arassa otag depderçesi Pes ionly hapalanma we pes bölejik we süýüm öndürýän ýörite tozansyz kagyzdan ýasaldy. Bu gaýtadan işlenip bilinýän we ekologiýa taýdan arassa depder. Notebookyň hatary ýörite syýa bilen çap edilýär. Şeýle hem ýazuwda köp sanly gabat gelýär. ýuwmazdan. Inçe tozan, syýa siňdiriş kuwwatyny ep-esli azaldyň.Baglaýjy arassalaýjy depderiň deşiklerinden emele gelen tozany iň pes derejä çenli azaldyp biler.