Ickapyk rolik

 • Alýumin garyndysy silikon arassalaýjy rolik

  Alýumin garyndysy silikon arassalaýjy rolik

  Alýumin garyndysy silikon arassalaýjyrolik, ýelmeýän tozan rolik we tozany aýyrmak rolikleri hökmünde hem bellidir,silikonrolik, öz-özüne ýelmeýän önümler bilen kremniý rezin çig maldan ýasalýar.Smoothumşak ýer ,,ýerüsti granulary2um-dan azÖnüm saç, dander, tozan we beýleki hapalary netijeli ýapyşyp biler we hapalary ýelmeýän kagyzlara aňsatlyk bilen geçirip biler.(DCR-PAD).Şeýlelik bilen, öz-özüňiýelimsilikonyň uzak wagtlap kepillendirilip bilner.Dürli ýapyşyk görnüşleri bar.

 • Silikon arassalaýjy rolik

  Silikon arassalaýjy rolik

  Silikon rolik, silikonyň we esasy çig malyň reaksiýasyndan ýasalan öz-özüne ýelmeýän tozany aýyrmak önümidir.Surfaceer aýna ýaly tekiz, göwrümi ýeňil we bölejikleriň ululygy 2um-dan az.

 • Silikon arassalaýjy rolik

  Silikon arassalaýjy rolik

  Silikon arassalamakrolik, ýelmeýän tozan rolik we tozany aýyrmak rolikleri hökmünde hem bellidir,silikonrolik, öz-özüne ýelmeýän önümler bilen kremniý rezin çig maldan ýasalýar.Smoothumşak ýer ,,ýerüsti granulary2um-dan azÖnüm saç, dander, tozan we beýleki hapalary netijeli ýapyşyp biler we hapalary ýelmeýän kagyzlara aňsatlyk bilen geçirip biler.(DCR-PAD).Şeýlelik bilen, öz-özüňiýelimsilikonyň uzak wagtlap kepillendirilip bilner.Dürli ýapyşyk görnüşleri bar.

 • Doly plastik silikon arassalaýjy rolik

  Doly plastik silikon arassalaýjy rolik

  Doly plastmassa beden silikon arassalaýjy rolik, ýelmeýän tozan rolik we tozany aýyrmak rolikleri hökmünde hem bellidir, silikon rolik kremniý rezin çig maldan, öz-özüne ýelmeýän önümler bilen ýasalýar.Surfaceerüsti, üstki granulýasiýa 2umdan az.Önüm saç, dander, tozan we beýleki hapalary netijeli ýapyşyp biler we hapalary ýelmeýän kagyzlara (DCR-PAD) aňsatlyk bilen geçirip biler.Şeýlelik bilen, silikonyň öz-özüne ýelmeşmegi uzak wagtlap kepillendirilip bilner.Dürli ýapyşyk görnüşleri bar.

 • Alýumin plastinka silikon arassalaýjy rolik

  Alýumin plastinka silikon arassalaýjy rolik

  Alýumin plastinka tutawaç silikon arassalaýjy rolik, ýelmeýän tozan rolik we tozany aýyrmak roligi hökmünde hem bellidir, silikon rolik kremniý rezin çig maldan, öz-özüne ýelmeýän önümler bilen öndürilýär.Surfaceerüsti tekizlik, üstki granular 2um-dan az.Önüm saç, dander, tozan we beýleki hapalary netijeli ýapyşyp biler we hapalary ýelmeýän kagyzlara (DCR-PAD) aňsatlyk bilen geçirip biler.Şeýlelik bilen, silikonyň öz-özüne ýelmeşmegi uzak wagtlap kepillendirilip bilner.Dürli ýapyşyk görnüşleri bar.