Lenta süpürgiç

  • Lenta süpürgiç

    Lenta süpürgiç

    Dokalmadyk lenta rulony arassalaýjy

    1.Sellýuloza / poliesteriň goşa gurluşyna emele gelýän sellýuloza we poliesteriň çig malyny ulanyp, bu önümde hapalanmaýan özboluşly tehnologiýa alyndy.

    2. Kagyz rulony ulanmakda ýumşak, güýçli we tozansyz, şeýle hem güýçli siňdiriş ukyby sebäpli hapa, ýaglary, erginleri we beýleki suwuklyklary aňsatlyk bilen siňdirip biler, bu bolsa başga bir tarapdan netijeliligimizi ýokarlandyrýar.