0609 arassalaýjy

Gysga düşündiriş:

609 Otag arassalaýjylary arassalaň

Dokalan 609 süpürgiç, iň meşhur linsiz süpürgiçlerdir.Otagy arassalamagyň ähli görnüşleri üçin ulanylýar.Olar siňdiriji we ýyrtylmaz we arassalaýjy himiki maddalaryň köpüsi bilen ulanylyp bilner.Olar 55% tebigy agaç süýdünden we 45% poliester süýüminden ýasalýar.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Ölçegi: 4 * 4 ”/ 6 * 6” / 9 * 9 ”(özleşdirmek)

100 ~ 1000 synpyň arassa otaglary üçin amatly.

Iň meşhur linsiz eşik

Örän siňdirilen

Moumşak, ýüzüni çyzmaz

Iki goşa sumka

Arassa otag "kagyz polotensasy"

WIP-0609 dokalan däl stiller (Sellýuloza / poliester) arassa otagda ulanmak üçin döredilýär we tebigy süýümiň siňdirilmegini sintetik arassalygy we güýji bilen birleşdirýär

WIP-0609, möhüm programmalar üçin saýlama süpürgiç hökmünde döredildi.Arassa otagdan peýdalanmak üçin ýörite işlenip düzüldi.

Bölejiklerden we goşundylardan azat we hiç hili baglaýjy ýa-da himiki serişdäni öz içine almaýar, onuň siňdiriji ukyby, arassalygy we pes lint döredilmegi arassa otagyňyzdaky dökülmeleri arassalamak üçin ajaýyp önüm bolýar.* Süpürmek we arassalamak talaplary dürli bolup biler.

Degişli süpürgiç arassalanmak, arassalanmaly ýeriň görnüşi (ýagny tekiz ýa-da gödek, gyralary ýa-da gyralary we ş.m.), zerur arassaçylyk derejesi, ulanylýan proseduralar we başgalar ýaly köp faktorlara baglydyr.

Aýratynlyklary:

1. Süýüm garyndysy (55% sellýuloza + 45% poliester)

2. Ajaýyp iki taraplaýyn güýji bilen dokalan, wodorodlaşdyrylan gurluşyk

3. highokary siňdiriji

4. Erginleriň köpüsine laýyk gelýär

5. Hiç hili himiki baglaýjy ýok

6. Pes çykarylýan pes derejeler

Model belgisi

0604

0606

0609

Görnüşleri

4 * 4 dýuým

6 * 6 dýuým

9 * 9 dýuým

Gaplamak

1200 list / sumka, 10 halta / CTN

300 list / sumka, 20 halta / CTN

300 list / sumka, 10 halta / CTN

 

Material 45% poliester + 55% sellýuloza
Esasy agram 50 gsm, 56gsm, 60gsm, 68gsm, 80gsm.adaty agram 56gsm / 68gsm
Reňk Ak (adaty), Gök (elýeterli)

 

Goýmalar:

1. Arassa otagy, optiki gural, elektron, enjam, takyk gurallary süpürmek

2. Süýüm öndürmekde we laboratoriýada enjamlary we gurallary arassalamak.

3. Böleklere we gurallara ýagy, suwy, tozany we himiki reagenti arassalamak.

4. Mehaniki enjamlary süpürmek we goldamak.

5. Iýmit gaýtadan işlemek, çap etmek we gaplamak pudagynda arassalaýjy maşyn.

xqyr (2) xqyr (3) xqyr (4) xqyr (1)


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň