Agyr önümçilik arassalaýyş eşigi

Gysga düşündiriş:

Agyr önümçilik arassalaýyş eşigi

Esasanam siňdiriş esasy bolan ýerlerde orta süpürmek meseleleri üçin döredildi.

Kir ýuwulan matalardan 3-5 esse çalt ýag we suw siňdirýär.Çygly bolsa-da, güýçli bolup, görnüşini saklaýar. Siňdiriş ýoluny dowam etdirip, maksadymyz arassa, ygtybarly yzygiderli we gaýtadan ulanylýan mata bermek arkaly galyndylary azaltmak bilen öndürijiligi we netijeliligi ýokarlandyrmakda goldaw bermekdir.Senagat önümçiliginde ulanmak üçin ajaýyp.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Agyr önümçilik arassalaýyş eşigi

Esasanam siňdiriş esasy bolan ýerlerde orta süpürmek meseleleri üçin döredildi.

Kir ýuwulan matalardan 3-5 esse çalt ýag we suw siňdirýär.Çygly bolsa-da, güýçli bolup, görnüşini saklaýar. Siňdiriş ýoluny dowam etdirip, maksadymyz arassa, ygtybarly yzygiderli we gaýtadan ulanylýan mata bermek arkaly galyndylary azaltmak bilen öndürijiligi we netijeliligi ýokarlandyrmakda goldaw bermekdir.Senagat önümçiliginde ulanmak üçin ajaýyp.

Kompozisiýa: agaçdan ýasalan poliester

Reňk: Gök we Ak

sahypanyň ululygy: 34cm * 23cm * 500pcs / roll, 2rolls / ctn.

Düzümi: 70% viskoz + 30% PET

Agramy : 68gsm, 75gsm

Häsiýet:

1, Täsin aýlawly proses birleşdirilen tehnologiýa

2, aşaky tozan liniýasy we organiki erginlere garşylyk.

3, Waterokary suw we ýag siňdiriş.

4, ýelim, ýelimleýji ýa-da baglaýjy ýok.

5, Softumşak dokumasy (Düz): ýüzüne zyýan bermez.

6, Rolik dizaýny, almak we arassalamak üçin has amatly.Müşderi spesifikasiýasy elýeterli.

* Himiki maddalar bilen gaýtadan arassalamak we çözmek üçin güýçli, pes lintli süpürgiçler

* Performanceokary öndürijilikli süpürgiç has takyk meseleleriň we has möhüm şertleriň zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin döredildi

* Kislotalara we kaustiklere himiki çydamly;ýüzleri süpürmek we taýýarlamak üçin ulanylýan erginler ýa-da suw esasly arassalaýjylar bilen ulanylyp bilner

* Süpürgiçler az mukdarda we himiki serişdeleri az ulanmak möhüm bolan ýörite taýýarlyk işleri üçin ajaýyp;Çap etmek, boýag üçin goýmalar, aýna we enjamlary öndürmek, dwigateli ýygnamak / bejermek üçin amatly

* Köp funksiýaly süpürmek ýaglary, çalgy ýaglaryny we ýaglary süpürmek üçin ajaýyp

* Süpürgiçler reňksiz we kirleri we kirleri gizlemez;önümçilik we önümçilik gurşawy üçin ajaýyp

* Roll Dispenser bilen aňsat paýlanylýan rulon ulanylyp bilner

Arza:

Lukmançylyk enjamy, iş ýüzü, ýarymgeçiriji / TFT / LCD / PCB / SMT arassalaýyş zawodynda arassalamak.

Agyr ýagy ýuwýan desgalary we bölekleri süpürmek.

Önümçilik liniýasynda enjamlara hyzmat etmek

Elektron önümlerini saklamak.

Erginler bilen ýerüsti bejermek.

Çap etmek we ýuwmak.

Maşyn gurallaryny we uly enjamlary saklamak we ideg etmek

Aýnany we dürli gurallary süpürmek.

Galamlary, komponentleri, optiki we beýleki köp sanly programmalary arassalamak

1 2 3 4


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň