SMT Stencil süpürgiç rulony

Gysga düşündiriş:

SMT galam süpürgiçleri

SMT polat süpürgiç kagyzy çig mal hökmünde tebigy agaç süýümini we poliester süýümini ulanýar we özboluşly agaç pulpa / poliester goşa gatlak gurluşyny emele getirmek üçin özboluşly egirme usuly bilen gaýtadan işlenýär. Mugt, statiki garşy.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

SMT galam süpürgiçleri

SMT polat süpürgiç kagyzy çig mal hökmünde tebigy agaç süýümini we poliester süýümini ulanýar we özboluşly agaç pulpa / poliester goşa gatlak gurluşyny emele getirmek üçin özboluşly egirme usuly bilen gaýtadan işlenýär. Mugt, statiki garşy.

Esasanam elektron zawodynda çap ediş maşynynyň polat toruny, artykmaç lehim pastasyny we zynjyr tagtasyndaky gyzyl ýelimi aýyrmak, zynjyr tagtasyny tegmilsiz saklamak, şeýlelik bilen galyndylaryň derejesini ep-esli peseltmek, önümçiligiň netijeliligini we önümiň hilini ep-esli ýokarlandyrmak.

Işiň netijeliligini ýokarlandyrmak, çykdajylary tygşytlamak we sarp edişe netijeli gözegçilik etmek üçin kompaniýamyz size laýyk ölçegi düzüp biler.

MPM, DEK, KME, YAMAHA, MINAMI, JUKI, EKRA, PANASERT, FUJI, SANYO, Desen we ş.m. ýaly ähli awtomatiki çap modellerinde ulanylyp bilner.

Haryt

SMT süpürmek

Material

45% agaç pulpa, 55% poliester

Içki esasy material

Plastmassa ýa-da kagyz ýa-da isleg boýunça özleşdirilen.

Ölçegi

Talabyňyza görä

Reňk

Ak

Agram

68g / m2, 65g / m2, 60g / m2, 56g / m2, 50g / m2

Bukja

PVC Her rulon üçin aýratyn paket

OEM

Logotip, ululyk, agram, gaplamak, içki ýadro materialy bar

Nusgalar

Elýeterli

 

Aýratynlyk:

Pes bölejik öndürmek

Çykarylýan madda ýok

Absorokary sorujy

Ajaýyp arassalyk we ýumşaklyk

Güýçli we çydamly

Dürli ululyklar we nagyşlar bar, Kagyz we plastmassa ýadrosy, kese ýa-da ýok

SMT süpürmek programmasy

1. Arassa, SMT çap maşynlary, MPM, KME, EARK, PANASONIC, DEK, EKRA, JUKI, ERKA, PANA, PANASRET, MINAMI, YAMAHA, FUJI (GPX), SANYO, ect çap etmek üçin ajaýyp.

2. Çap ediş syýa süpürmek we agyr iş.

3. Senagat arassalaýyş: SMT önüm liniýasyny arassalamak, ýarymgeçiriji gurnama liniýasy, optiki önümler, PCB önümleri, awtoulag tehniki hyzmaty, lukmançylyk desgalary, elektron takyk bölekleri, synag, laboratoriýa enjamlary, aýna, ekt.

Salgylanma üçin spesifikasiýa:

Programma maşynynyň görnüşi

SMT ýüpek ekran rolikli süpürgiç spes. (Mm x m)

Kagyz turba / Kauçuk turba ýadrosy (mm)

MPM

300x10

19.5x455

MPM

443x10

19.5x455

MPM

600x10

19.5x615

DEK

300x10

19.5x530

DEK

350x10

19.5x530

DEK

490x7

19.5x530

DEK

500x10

19.5x530

DEK

500x10

19.5x530

DEK

510x9

19.5x530

DEK

520x10

19.5x530

MINAMI

270x5

8x290

MINAMI

350x6

8x370

KME

200x30

38x350

KME

270x30

38x270

KME

340x15

19.5x350

KME

480x30

38x480

KME

545x15

19.5x545

PANASONIK

270 x 10

38 X 280

PANASONIK

360x10

38x360

PANASONIK

350x20

38x355

FUJI

400x11

25x400

FUJI

500x11

25x500

PANA

360x12

38x360

PANA

410x36

38x410

YAMAHA

410x30

25.5x420

YAMAHA

350x10

25.5x350

EKRA

300x8

13.5x300

EKRA

450x8

13.5x450

ASKA

350x8

14x450

ASKA

430x8

14x450

SAMSUNG

400x7

20x460

Isleg boýunça başga ululyklar bar!


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň