DCR pad

Gysga düşündiriş:

DCR pad, tozany aýyrýan pad, silikon arassalaýjy rolik bilen bilelikde ulanylýar. Arassalaýjy rolikleriň gaýtalanmagyny üpjün etmek üçin silikon arassalaýjy rulonlardan tozany aýryp biler. Tagtanyň üstüni arassalamak işinde giňden ulanylýar. ýokary arassalyk bilen.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

DCR pad, tozany aýyrýan pad, silikon arassalaýjy rolik bilen bilelikde ulanylýar. Arassalaýjy rolikleriň gaýtalanmagyny üpjün etmek üçin silikon arassalaýjy rulonlardan tozany aýryp biler. Tagtanyň üstüni arassalamak işinde giňden ulanylýar. ýokary arassalyk bilen.

Haryt adyDCR Pad

Kategoriýa
1-nji görnüş: Sary sungat kagyzy DCR pad

Material: 80g sary çeper kagyz örtügi + PE taýajyklary + Suw bilen akril ýelim (daşky gurşawa zyýanly)
2-nji görnüş: Ak sungat kagyzy DCR pad

Material: 80g ak çeper kagyz örtügi + PE Çeňňek ýassyklar + Suw bilen akril ýelim (daşky gurşawa zyýanly)
3-nji görnüş: Ak PVC DCR Pad

Material: Açyk ak PVX gapagy + PE taýajyk ýassygy + Suw bilen akril ýelim (daşky gurşawa zyýanly)

Aýratynlyklar we gaplama

Harytlar

Görnüşleri

Gaplamak

Agram

Sary sungat kagyzy DCR pad

24 * 33CM

50 list / pad 30 pad / ctn

0.8kgs / pad

Ak sungat kagyzy DCR Pad

24 * 33CM

50 list / pad 30 pad / ctn

0.82kgs / pad

Ak PVC DCR Pad

24 * 33CM

50 list / pad 10 pad / ctn

1.1kgs / pad

Heselimleýji: suw bilen akril ýelim (daşky gurşawa zyýanly)

Perforasiýa ýa-da çap etmek üçin düzülip bilner.

Aýratynlyklary:

“Bölejikleri aýyrmak ukyby” -da ýokary öndürijilik bilen bu önüm PCB önümçilik prosesinde “Silikon arassalaýjy rolik” üçin amatlydyr.

Heselim ýüzüne deň derejede örtülendir, sürtülme güýji peselmeýär;

Daşky gurşawa arassa suw bilen akril ýelim, ys ýok.

Arassalaýjy rolikleri DCR pad-a bir tarapa aýlaň.

Arassalaýjy rolikdäki tozany netijeli çykaryp bilmese, hapa gatlagy ýyrtyň.

Arza:

1. Programma meýdanlary

Ondarymgeçiriji önümçiligi

PCB ýygnamak

Azyk senagaty

Poslamaýan polat pudagy

Aýna önümçiligi

LCD suwuk kristal displeý we ş.m.

2. Stapyk kagyz padini nädip ulanmaly?

1 yapyşan ýassygyň ýerüsti gorag filmini ýyrtyň

2 yapyşan rolikini ýelmeşýän tagta bir tarapa öwüriň;

3 theapyşan paneli ýelmeýän rolikdäki tozany aýyryň

4 Birinji gatlak hapa bolanda täze gatlagy ýyrtyň we çalşyň;

5 Hapa gatlagy taşlaň.

10


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň