Köp maksatly süpürgiç

 • Bir gezek ulanylýan ýalta eşik

  Bir gezek ulanylýan ýalta eşik

  Bir gezek ulanylýan ýalta eşik, dokalan mata tehnologiýasyny kabul edýän we floresan aklaýjy serişdäni we zyýanly maddalary goşmaýan köpugurly arassalaýjy mata.Theer ýüzündäki adaty mata meňzeýär we suwdan geçenden soň arassalaýjy gap-gaç hökmünde ulanylyp bilner.Arassa, arassa we ulanmak üçin amatly.Bir gezek ulanylýan ýalta eşik, mebelleri arassalamak, aşhanany arassalamak, stollary we oturgyçlary süpürmek we ş.m. ýaly dürli tegmilleri arassalamak üçin ulanylyp bilner. Bu amaly gap-gaç.

   

 • Köp maksatly süpürgiç

  Köp maksatly süpürgiç

  dokalmadyk mata eplemek Köp maksatly arassalaýjy polotensa

  Reňk: Ak.

  Material: Dokalmadyk mata.

  Suw ýa-da erginler bilen ulanyp boljak uly, çalt siňdiriji materialdan ýasaldy.

  Abokary siňdiriji süpürgiç ýagy, ýagy we has agyr topragy arassalamak üçin amatlydyr

  Uly güýç we ýyrtyk garşylyk;hatda çygly ýerlerde-de çygly bolanda ýykylmaýar ýa-da döwülmeýär

 • Agyr önümçilik arassalaýyş eşigi

  Agyr önümçilik arassalaýyş eşigi

  Agyr önümçilik arassalaýyş eşigi

  Esasanam siňdiriş esasy bolan ýerlerde orta derejeli süpürmek meseleleri üçin döredildi.

  Kir ýuwulan matalardan 3-5 esse çalt ýag we suw siňdirýär.Çygly bolsa-da, güýçli bolup, görnüşini saklaýar. Siňdiriş ýoluny dowam etdirip, arassa, ygtybarly yzygiderli we gaýtadan ulanylýan mata bermek arkaly galyndylary azaltmak bilen öndürijiligi we netijeliligi ýokarlandyrmakda size goldaw bermekdir.Senagat önümçiliginde ulanmak üçin ajaýyp.