Absorbent pagta

  • Himiki sorujylar pad

    Himiki sorujylar pad

    Himiki sorujylar dürli himiki suwuklyklary we poslaýjy suwuklyklary siňdirip biler, himiki dökülmeleri netijeli we çalt gözegçilikde saklap, arassalap biler, himiki dökülmeler sebäpli dörän zyýany azaldyp biler, işçileriň howply maddalara täsirini azaldyp biler we şahsy howpsuzlygy üpjün edip biler.

  • Nebit siňdirijileri

    Nebit siňdirijileri

    Gysga düşündiriş: Nebit sorujylar lipofil mikro süýümden dokalýar.Bu material suwdan goraýjy we lipofilite eýe bolup, suwuň üstündäki ýag dökülmesini aýyrmaga gowy täsir edýär.Ajaýyp süýüm bilen birleşip, köp sanly deşik emele getirýär we himiki serişdeleri öz içine almaýan ýokary hilli nebit hapalaýyş önümine öwrülýär, ikinji derejeli hapalanmagyna sebäp bolmaz we nebitiň hapalanmagyny, organiki erginleri, uglewodorodlary, ösümlik ýaglaryny we beýleki zatlary çalt siňdirip biler. suwuklyklar.Nebit ab ...