Senagat ak kagyz rulonlary

  • Senagat ak kagyz rulonlary

    Senagat ak kagyz rulonlary

    Ak senagat arassalaýjy

    Dürli güýçli süpürmek üçin amatly agaç süýüminden we süýümden ýasalýar;süpürilenden soň ýüň tozany galmady;güýçli zyýansyzlandyrmak ukybyna we geýmäge garşylygy bar;gowy duýgusy bar, ýuwup we gaýtadan ulanyp bolýar we tygşytly we elýeterli.